Nalazite se ovdje
Početna > Aktualno > HSS – STJEPAN RADIĆ – Temeljne odrednice i ciljevi za poljoprivredu, turizam i obrtništvo

HSS – STJEPAN RADIĆ – Temeljne odrednice i ciljevi za poljoprivredu, turizam i obrtništvo

hss-sr-logo (1)

 

HSS – STJEPAN RADIĆ

 

Temeljne odrednice i ciljevi za poljoprivredu, turizam i obrtništvo

 1. Bit poljoprivredne politike naše političke stranke je zadržavanje mladih na elu, besplatni prijevoz u osnovnim i srednjim školama u ruralnim sredinama, subvencioniranje vrtićke djece, donošenje strategije za demogravsku obnovu hrvatskog sela, smanjenje PDV-a na poljoprivredne proizvode, poticanje kontinentalnog turizma sa posebnim naglaskom na lovni i ribolovni turizam, osnivanje agro-obrtničke banke te donošenje ustavnog zakona koji bi trajno zabranio privatizaciju voda i šuma što je u naravi bogati seljak za bogatu hrvatsku, dok su ključne mjere koje želimo provesti u 4 godine mandata sljedeće:

–          nulta stopa PDV-a OPG-ima koji proizvode isključivo ekološke poljoprivredne proizvode

–          proizvodnja hrane koju treba obvezatno nadograditi mjerama otkupa, skladištenja, marketinga i prodaje poljoprivrednih proizvoda

–          povećanje poljoprivrednih potpora posebno u stočarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu

–          onima kojima je osnovna djelatnost poljoprivreda tj. OPG zakonski regulirati prodaju poljoprivrednog zemljišta po povlaštenim uvjetima do 100 hektara

–          uspostaviti totalnu kontrolu na uvoznu hranu glede herbicida, fungicida, pesticida i antibiotika

–          osnivanje agro-obrtničke banke koja će poljoprivrednicima, obrtnicima i malim poduzećima isključivo u ruralnom području omogućiti dobivanje najpovoljnijih kredita uz minimalnu kamatu

–          reprogramirati ili otpisati postojeće dugove OPG-eima, malim poduzećima i obrtnicima koji žive u ruralnim sredinama

–          JP Hrvatske šume usmjeriti prema domaćim proizvođačima, tj. raditi i izvoziti gotove proizvode te stvoriti preduvjete da su pogoni za proizvodnju smješteni u ruralnim sredinama

–          sprečavanje korupcije u dobivanju potpora iz EU fondova te posebno u sektoru JP Hrvatske šume i JP Hrvatske vode

–         potpuna zabrana proizvodnje i uvoza poljoprivrednih proizvoda na bazi GMO-a.

 1. Poljoprivrednu proizvodnju planiramo potaknuti boljim pristupom i povlačenjem sredstava iz EU fondova, beskompromisnu borbu protiv uvoznih lobija donošenjem adekvatnih zakonskih uredbi i propisa, uvođenjem maksimalnih i minimalnih godišnjih kvota za pojedine poljoprivredne proizvode u cilju očuvanja zagarantiranih cijena poljoprivrednih proizvoda. Zakonski ograničiti uvozne kvote za proizvode koji iz raznoraznih razloga nedostaju ili su višak na hrvatskom tržištu. Također prilagoditi zakonske okvire u svezi sprečavanja korupcije glede tzv. uvoznih lobija te posebno u hrvatskim šumama i hrvatskim vodama.
 2. Krivac pada proizvodnje, rasta uvoza te smanjivanja dohotka poljoprivrenih proizvođaća je prvenstveno nekontrolirani uvoz i korupcija, neadekvatno financijsko praćenje poljoprivrednih proizvođaća i nekontrolirane kvote u proizvodnji određenih poljoprivrednih proizvoda, loša raspodjela i praćenje proizvodnje određenih proizvoda u drugim zemljama, posebno u zemljama EU.
 3. Ciljevi u provođenju poljoprivredne politike su dom, obitelj i pravica, osnovni postulati nauka braće Radić, a kanimo ih ostvariti kada dođemo u poziciju vlasti gdje ćemo zakonske okvire prilagoditi običnom čovjeku – poljoprivredniku te ga navedenim mjerama zaržati u ruralnim prostorima.
 4. Na kraju mandata želimo prihodovnu poljoprivredu, vraćanje života na selo te bogatog seljaka što je zasigurno moguće napraviti u zadnje dvije godine mandata. Naša politička stranka raspolaže sa mnogo #gazda# koji jedini znaju kako treba raditi i zaraditi te otkloniti dugogodišnje greške dviju nesposobnih garnitura na vlasti koje su gotovo uništile hrvatsku poljoprivredu i kontinentalni turizam.
 5. Zajednička poljoprivredna politika EU za RH je zasigurno loša obzirom da smo „mali“ i da će se uvijek maćehinski ponašati prema nama, a činjenica je da nam podobni, a ne sposobi rade programe za povlačenje sredstava iz EU to još više omogučuje loš položaj RH. Poduzet ćemo sve da nam kadrovi budu sposobni, a ne podobni!
 6. Na našim policama i policma trgovačkih centara obvezatno treba zakonski ograničiti koliko dolazi proizvoda sa naših polja ili pogona, a koliko iz uvoza, a to sve ovisi o kvotama koje će država ograničavati ili dozvoljavati te samim time i zaštiti domaću proizvodnju. Posebno prilikom uvoza oštro sankcionirati da na naše police ne dolazi meso i drugi poljoprivredni proizvodi iz „ratnih rezervi“ drugih zemalja.
 7. Program ruralnog razvoja treba prilagođavati resursima kojima raspolažemo, a to su prvenstveno spajanje zelene i plave hrvatske, napraviti zakonske propise za sprečavanje korupcije, metnuti u funkciju hrvatske šume i hrvatske vode te lovni i ribolovni turizam koji bi ukoliko se spriječi korupcija RH godišnje donosili bruto od najmanje 3 milijarde EUR-a u zadnjoj godini mandata. Novac treba preko agroobrtničke banke isključivo plasirati u ruralni razvoj OPG-ima, obrtima i malim poduzećima te uz rigoroznu zakonsku kontrolu maksimalno represivnim mjerama sprječavati korupciju.
 8. Male poljoprivrednike planiramo zaštiti od propadanja kreditiranjem preko agro-obrtničke banke, davanjem bespovratnih sredstava, posebno u stočarstvu za nabavu stoke, zaštitnim kvotama i cijenama poljoprivrednih proizvoda i drugim stimulativnim mjerama kao što su sprečavanje korupcije te mjerama demografske obnove ruralnih sredina.
 9. Mjere kojima bi se sačuvalo stočarstvo i svinjogojstvo su mjere bezkamatnog kreditiranja, povlačenjem sredstava iz EU i demogravskom obnovom ruralnih područja potpomognuto planskim načinom proizvodnje od nizinskih, brdskih i planinskih područja RH kao i zaštitnim cijenama posebno mesa i mlijeka.
 10. U ribarstvu treba povečati kvote izlova, dati povoljne kreditne aražmane za nabavku brodova i opreme za lov ribe, maksimalno smanjiti cijenu plavog dizela te ciklus postaviti da se naprave proizvodni pogoni za konzeviranje ribe, a akcent na sve ovo baciti na otoke uz maksimalne mjere potpore u svezi demografske obnove otoka.
 11. Strategiju poljoprivrede i ruralnog turizma pod hitno trebaju donijeti, izraditi i sprovesti #seoske gazde# uz savjetodavna tijela stručnjaka iz pravne , gospodarske i agrarne sfere.
 12. Kontrola proizvoda na tržištu je loša iz razloga što je prisutna korupcija i pogodovanje uvoznim lobijima stoga treba konačno provoditi postojeće zakone i druge propise koji i nisu tako loši, čak su i prerigorozni no sprovode se nikako lili površno.
 13. OPG koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom trebaju dobiti povoljne uvjete za otkup državne zemlje po povlaštenim cijenama do 100 hektara, poticajima i kreditima agroobrtničke banke. Ostalim zakonskim propisima treba onemogučiti lažne poticaje, dobivene kredite koji su nenamjenski potrošeni treba uvesti i sprovoditi rigorozno kažnjavanje za one koji krše zakonske propise.
 14. Udruživanje poljoprivrednika treba provesti kroz sistem zadrugarstva, jer je to jedini način da se konkurira velikima. Mladi će se uključiti u poljoprivredu kada dobiju dostatnu mogućnost zarade na ruralnim područjima kroz povoljne kredite, bolju pronatalitetnu politiku i druge poticajne mjere što u naravi omogućava otvaranje radnih mjesta.
 15. Stočni fond u RH treba hitno povećati davanjem bespovratnih sredstava strogo namjenskih za nabavu stoke te siguran otkup mesa i mlijeka po zagarantiranim minimalnim cijenama od strane države.
 16. Agro-obrtnička banaka je temelj opstanka sela i treba ju ustrojiti pod hitno. Cilj su dugoročni krediti do 30 godina uz najveću kamatnu stopu od 1-2%, državna garancija, strogonamjenski krediti uz rigoroznu kontrolu trošenja istih isključivo za potrebe onoga za što su namjenjeni. Osnivači trebaju biti iseljena hrvatska, OPG-i, seoska domaćinstva, obrtnici i mala poduzeća koji imaju obrte ili firme isključivo u ruralnim sredinama, hrvatski građani te država.
 17. Povezati znanje i poljoprivredu za nas znači sinteza agronoma, šumara i dr. stručnjaka iz sfere poljoprivrede i turizma sa stalnim kontaktima sa uspješnim # seoskim gazdama# i dr. iz poljoprivredne proizvodnje na terenu te osnivanje ili revidiranje postojećih savjetodavnih službi koje trebaju biti servis poljoprivrednicima i turizmu.
 18. Naš kandidat za ministra poloprivrede i turizma koje bismo mi potencirali kao jedno ministarstvo biti će predložen u koordinaciji sa koalicijskim partnerima. Imamo više kandidata od kojih ćemo izabrati najboljeg sigurno ne po podobnosti nego stručnosti uz garanciju odgovornosti prema stranci i glasačima. Unutar ministarstva poljoprivrede i turizma biti će obnašatelji dužnosti iskusni dokazani poljoprivrednici bez obzira na stručnu spremu, a koji bi trebali imati obrazovane savjetnike te u sinergiji voditi pojedine resore unutar ministarstva. Treba također u resore uključiti i predstavnike raznih poljoprivrednih i turističkih udruga koji će savjetodavno kao vanjski suradnici sa terena najbolje prezentirati probleme u svojim sredinama u raznim segmentima od mljekarstva, stočarstva, ruralnog turizma itd. Naš stav je da u rukovodnim strukturama navedenog ministarstva iz proizvodnje mora biti dvije trećine poljoprivrednika i turističkih djelatnika bez obzira na stručnu spremu, dok tek nešto manje od trećine visoko obrazovanih stručnjaka koji bi pratili ostale što bi u naravi bio spoj prakse i struke sa akcentom na zapošljavanje čim više mladih u oba segmenta. Posebno stavljamo naglasak na sprečavanje korupcije i odgovornost za sprovođenje zadanih mjera i ciljeva.
 19. Uz mjere i ideje koje smo iznijeli na kraju našeg mandata ukoliko stvorimo preduvjete da spojimo plavu i zelenu hrvatsku, stvorimo preduvjete za demografsku obnovu sela, spriječimo korupciju i uvozne lobije da samovoljno uz državne službenike kontroliraju poljoprivrednu proizvodnju u RH, potaknemo zadrugarstvo i pod hitno osnujemo agro–obrtničku banku namjenjenu isključivo za financiranje projekata u poljoprivredi i turizmu u ruralnim sredinama, tada ćemo imati bogatijeg seljaka – poljoprivrednika, a sa bogatim poljoprivrenikom i jeftinije poljoprivredne proizvode, bolju demografsku sliku u ruralnim sredinama te kao posljedicu svega i bogatu Hrvatsku.

 

HSS – STJEPAN RADIĆ

Predsjednik Jurica Šoić

Top