Nalazite se ovdje
Početna > Donacije

DONACIJE ZA FINANCIRANJE HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – STJEPAN RADIĆ

UPUTA O NAČINU UPLATE

Donirati mogu fizičke i pravne osobe i to u novcu, proizvodima i uslugama.

Donacije u novcu uplaćuju se na poseban račun za financiranje stranke i stranačkih aktivnosti:

U „Nalog za plaćanje“ obvezatno upisati:

PLATITELJ (Naziv/ime i prezime, i adresa uplatitelja)

Poziv na broj platitelja (OIB uplatitelja)

PRIMATELJ HSS – Stjepan Radić

Ivekovićeva 29, 10000 Zagreb

IBAN ili broj računa primatelja HR27 2340 0091 1108 0057 8

Opis plaćanja Donacija za redovno poslovanje stranke

Ukupna vrijednost donacija, jednoj političkoj stranci u kalendarskoj godini ne

smije preći iznos koji su u skladu sa postojećim zakonskim okvirima.

 

Napomena:

Sukladno Zakonu o obrtu, pod fizičke osobe ubrajaju se i OBRTNICI.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i pravne osobe dužne su izdati

račun i obračunati PDV, a fizičke osobe – građani potpisuju Ugovor o darivanju.

Donacije roba i usluge

Na računu, odnosno izjavi ili darovnom ugovoru mora biti naznačena tržišna

vrijednost darovanog proizvoda ili usluge i naznaka da ne podliježe naplati!

Donacije koje se daju u svrhu financiranja političke promidžbe nisu porezno

priznate olakšice.

Potvrda o primljenoj donaciji

Za primljene donacije bit će izdate Potvrde o primljenoj donaciji, stoga je nužno da

davatelji donacija dostave svoje podatke: naziv tvrtke/ime i prezime, OIB i adresu.

Top