Nalazite se ovdje
Početna > Parlamentari izbori 2016 – program

BOGATI SELJAK – BOGATA HRVATSKA

Temeljne odrednice za ostvarenje povećanja zaposlenosti i kvalitete života na selu su:

 • proizvodnja hrane koju treba obvezatno nadograditi mjerama otkupa, skladištenja, marketinga i prodaje poljoprivrednih proizvoda
 • osnivanje agro – obrtničke banke koja će poljoprivrednicima, obrtnicima i malim poduzećima u ruralnom prostoru omogućiti dobivanje najpovoljnijih kredita uz minimalnu kamatu
 • treba povećati iznos poljoprivrednih potpora u stočarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu te smanjiti PDV na hranu
 • omogućiti prodaju poljoprivrednog zemljišta po povlaštenim uvjetima do 100 hektara samo onima kojima je osnovna djelatnost poljoprivreda tj. OPG
 • uspostaviti totalnu kontrolu na uvoznu hranu glede herbicida, fungicida, pesticida i antibiotikazadnja
 • zakonom trajno zabraniti privatizaciju šuma i voda
 • turizam treba staviti u gospodarsku međuovisnost sa OPG-ima što u praksi znači povezivanje zelene i plave Hrvatske
 • uspostaviti Ministarstvo socijalne politike
 • uvođenje socijalne mirovine za osobe koje su bez mogućnosti ostvarivanja prava na mirovinu iz radnog staža
 • novčana pomoć umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 1.500,00 kn
 • osigurati veće stipendije za učenike i studente s invaliditetom te poticati njihovo zapošljavanje
 • rodiljna naknada 12 mjeseci u punom iznosu
 • novčana pomoć po rođenju djeteta
 • zakonom uspostaviti status majke njegovateljice s primanjima od najmanje minimalne plaću u RH za majke sa četvero ili više djece do navršene punoljetnosti zadnjeg rođenog djeteta
 • smanjiti PDV na dječju hranu i potrepštine za djecu
 • povećanje minimalne plaće na razinu od 3.500,00 kn te povećanje minimalne mirovine za 10%
 • hitno uvođenje poreza na aktivu poslovnih banaka
 • osiguranje socijalne sigurnosti i stabilnosti kroz kvalitetne mjere socijalne politike uz osiguranje besplatnih udžbenika i prijevoza za sve učenike osnovnih i srednjih škola
 • hitno donošenje strategije pronatalitetne politike
 • solidarnost među generacijama i očuvanje obiteljskih vrijednosti

Vjera u Boga i hrvatska sloga!

Top